Stacks Image 1370

Instalacje chłodnicze i rurociągi do klimatyzacji


Nasza firma od kilkunastu lat współpracuje z angielskim producentem rurociągów z tworzyw sztucznych Durapipe UK. Od wielu lat budujemy stacje paliw z zastosowaniem rurociągów Petroline, produkcji Durapipe UK.


Kilka lat temu włączyliśmy do naszej oferty rurociągi z abs-u, specjalnego tworzywa do niskich temperatur, stosowanego w Europie od wielu lat:

  • w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
  • instalacjach wody dejonizowanej,
  • w odwróconej osmozie,
  • w oczyszczalniach ścieków,
  • w instalacjach na statkach, ze względu na odporność abs-u na wodę morską.

Abs to jedno z najbardziej udanych tworzyw sztucznych i jedno z najpowszechniej stosowanych. Jesteśmy przekonani, że to najlepsze rozwiązanie w w/w zastosowaniach. Przemawiają za tym następujące czynniki. Rury z abs-u:
  • są najlżejsze,
  • są najtańsze i najszybsze w montażu,
  • mają najniższą przewodność cieplną,
  • są najgładsze,
  • najmniej zanieczyszczają medium.

>>pobierz>> Broszura Durapipe ABS