Stacks Image 611
Stacks Image 351

System Petro Control Basic

Stacks Image 343

System Petro Control Smart

Stacks Image 335

System Petro Control Max

Automatyczna dystrybucja paliw


Proponowane przez naszą firmę oprogramowanie systemów pozwala na obsługę stacji własnych oraz użyczanie (dzierżawę) kluczy firmom zewnętrznym i tworzenie przez to sieci związanych ze sobą odbiorców paliwa.

Oferujemy wyroby różnych producentów i różnorakie systemy. W zakresie naszych usług pozostaje także montaż, wdrożenie i obsługa serwisowa systemów.

Typowe możliwości przykładowego systemu w zależności od stopnia jego rozbudowy (wersji):

  • System Petro Control Max przeznaczony jest przede wszystkim do pracy na stacjach publicznych w trybie fiskalnej sprzedaży paliw (gotówka, karta płatnicza) a także transakcji flotowych. Przeznaczony jest na stacje ogólnodostępne, całkowicie lub czasowo pozbawione ochrony.

  • System Petro Control Smart przeznaczony jest głównie na tzw. stacje wewnętrzne do obsługi dużej i średniej floty pojazdów, lub floty wielu firm a także na stacje pozbawione zaplecza (budynku).

  • System Petro Control Basic przeznaczony jest na małe stacje wewnętrzne wyposażone w 1 lub 2 stanowiska tankowania, obsługujące niewielką flotę pojazdów.