Stacks Image 3741

Systemy pomiarowe (sondy elektroniczne)


Dostarczamy elektroniczne wyposażenie pomiarowe zbiorników magazynowych. Są to sondy pomiarowe służące realizacji ciągłego pomiaru wysokości napełnienia zbiorników z przeliczaniem na objętość. Pomiar jest dokonywany bez otwierania zbiorników (jak to miało miejsce w przypadku listwy pomiarowej), a co za tym idzie nie dochodzi do rozhermetyzowania się zbiorników.

Nasza oferta obejmuje urządzenia wszystkich liczących się na rynku producentów. Dobór odpowiedniego systemu dokonywany jest przez nas w konsultacji z przyszłym użytkownikiem. Podczas doboru uwzględniamy
zarówno oczekiwania klienta w stosunku do możliwości urządzenia, techniczne wymagania projektowe jak i co bardzo ważne - możliwości finansowe kupującego.

Oferujemy sprawdzone systemy pomiarowe, posiadające zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar.
Sondy pomiarowe używane są do legalizacji zbiorników.

Stacks Image 1748
 • Kable sterownicze
  Stacks Image 3715


  W ofercie posiadamy całą gamę
  kabli i przewodów zasilających i sterowniczych dedykowanych do użycia w kontakcie ze specyficznymi warunkami mogącymi panować na stacji paliw czy też podobnych obiektach.

  Są to kable i przewody w izolacji benzyno i olejoodpornej, w przypadku sterowania urządzeń także iskrobezpieczne.

  Dobór ilości i przekrojów żył – indywidualnie do potrzeb.

 • Puszki łączeniowe

  Puszki łączeniowe hermetyczne – stosowane do wykonywania połączeń elektrycznych instalacji zasilających i sterowniczych urządzeń stacji paliw. Puszki różnej konstrukcji i parametrów, możliwość doboru konkretnego elementu do indywidualnych potrzeb instalacji.

  Stacks Image 3723
Rozwiń wszystkie