ZAPYTAJ O CENĘ:

Systemy pomiarowe (sondy elektroniczne)

Dostarczamy elektroniczne wyposażenie pomiarowe zbiorników magazynowych. Są to sondy pomiarowe służące realizacji ciągłego pomiaru wysokości napełnienia zbiorników z przeliczaniem na objętość. Pomiar jest dokonywany bez otwierania zbiorników (jak to miało miejsce w przypadku listwy pomiarowej), a co za tym idzie nie dochodzi do rozhermetyzowania się zbiorników.

Nasza oferta obejmuje urządzenia wszystkich liczących się na rynku producentów. Dobór odpowiedniego systemu dokonywany jest przez nas w konsultacji z przyszłym użytkownikiem. Podczas doboru uwzględniamy
zarówno oczekiwania klienta w stosunku do możliwości urządzenia, techniczne wymagania projektowe jak i co bardzo ważne - możliwości finansowe kupującego.

Oferujemy sprawdzone systemy pomiarowe, posiadające zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar.
Sondy pomiarowe używane są do legalizacji zbiorników.

Copyright © BS4

Wykonanie PRO-LINK