ZAPYTAJ O CENĘ:

Elementy uszczelniające rur instalacji paliwowych i hermetyzacyjnych oraz przepustów kablowych, stosowane w miejscach przejść rurociągów przez ściany studzienek nazbiornikowych, poddystrybucyjnych i rewizyjnych, zarówno stalowych jak i z tworzyw sztucznych.

Przepusty w wykonaniu jedno lub wielostopniowym, w przypadku elementów wielostopniowych należy odciąć zbędne, mniejsze stopnie rękawa gumowego uszczelnienia.
Wykonanie materiałowe: guma olejoodporna/stal galwanizowana

Przejścia dławicowe rurowe i kablowe

Dostępność wymiarowa:

Przejścia dławicowe rurowe i kablowe - porównanie