ZAPYTAJ O CENĘ:

Przeciwogniowe bezpieczniki antydetonacyjne (rurowe przerywacze płomienia detonacji stabilnej) 7Z00 produkcji Cashco.

Są to bezpieczniki antydetonacyjne dwukierunkowe przeznaczone do stosowania w instalacjach rurowych, we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIA.
Ich zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenianiem się wybuchu (mogącego mieć charakter deflagracji lub detonacji stabilnej) w ich wnętrzu.

Bezpieczniki antydetonacyjne 7Z00 armatury paliwowej - wykonanie

Korpusy urządzeń wykonane z galwanizowanej stali.
Wkład zabezpieczający: stal nierdzewna.
Dostępna średnica montażowa: 2”. Przyłącza gwintowane.

Bezpieczniki antydetonacyjne 7Z00 armatury paliwowej - certyfikaty

Produkt wykonany zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE ATEX, normą EN ISO 16852:2010, normą EN 1127-1:2011.
Produkt certyfikowany. Numer certyfikacji IBExU14ATEX2085X.

Bezpieczniki przeciwdetonacyjne 7Z00