ZAPYTAJ O CENĘ:

Antydetonacyjne bezpieczniki przeciwogniowe (rurowe przerywacze płomienia detonacji stabilnej) RAPD-M-50 produkcji Limet.

Są to bezpieczniki antydetonacyjne dwukierunkowe przeznaczone do stosowania w instalacjach rurowych, we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIB1.
Ich zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenianiem się wybuchu (mogącego mieć charakter deflagracji lub detonacji stabilnej) w ich wnętrzu.

Bezpieczniki antydetonacyjne RAPD-M-50 armatury paliwowej - wykonanie

Korpusy urządzeń wykonane z galwanizowanej stali.
Wkład zabezpieczający: stal nierdzewna.
Dostępna średnica montażowa: 2”. Przyłącza gwintowane lub kołnierzowe.

Bezpieczniki antydetonacyjne RAPD-M-50 armatury paliwowej - certyfikaty

Produkt wykonany zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE ATEX, normą PN-EN ISO 16852:2010.
Produkt certyfikowany. Numer certyfikacji KDB 13ATEX0075.

Bezpieczniki detonacyjne RAPD-M-50